0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Opcions

A Opcions continuem treballant perquè cada vegada més gent conegui i practiqui el consum responsable. Avui dia, la cooperativa Opcions és el resultat de la confluència de dos projectes. Per una banda, la plataforma de consum mésOpcions, que és un espai de trobada entre empreses de l'economia solidària i consumidores que busquen fer un consum responsable. Per una altra banda, el CRIC, l'entitat que editava la veterana revista Opcions, especialitzada en consum conscient i transformador i que alhora oferia serveis de consultoria.

Ara volem oferir-vos de forma integrada els continguts i serveis de la cooperativa i, alhora, ajustar-los més a les vostres necessitats. Ens hi ajudes contestant aquesta enquesta? La informació recollida serà processada de forma anònima i no t’ocuparà més de deu minuts. Gràcies!

 

Hi ha 39 preguntes en aquesta enquesta.
Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada que t'identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar si has completat o no l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.